[ English ]
image
image

image
image
Cộng Đồng


image
Báo Cáo Tài Chánh


image
Quyên TặngKính thưa các bác, các anh, chị,

Chúng ta không ai mà không muốn tìm được sự an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống.  Thường thì ta hay đi tìm niềm vui qua sự làm việc bận rộn, qua các sở hữu vật chất, qua sự tiêu khiển và hưởng thụ.  Hiển nhiên là có nhiều cách để tạo niềm vui, nhưng chỉ khi nào niềm vui tới từ sự thức tỉnh của tâm thức thì niềm vui đó mới lâu bền.

Sự thức tỉnh của tâm thức không gì khác hơn là sự trưởng thành của mỗi người chúng ta.  Trưởng thành trong cái nhìn về cuộc sống, trong sự đối đãi với người chung quanh, trong cách làm việc đúng thời, đúng lúc, để thiện duyên tăng trưởng và gút thắt với người chung quanh hóa giải.  Với một tâm thức khai mở, ta mới có thể đem lại niềm vui thực sự tới tha nhân và từ đó ta mới cảm nhận sâu sắc một sự hỷ lạc chân thật.

Đó là tâm thức vị tha, bước đầu vào con đường Bồ Tát Đạo theo tinh thần kinh Hoa Nghiêm và cũng là chủ đề của hai ngày Pháp Hội năm 2014, được tổ chức tại Virginia, dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường:

Bồ Tát Đạo và con đường Xuất Tục Nhập Thế
Thứ Bẩy ngày 16 và Chủ Nhật ngày 17, tháng 8, năm 2014
Từ 9:00 giờ sáng tới 6:00 giờ tối

Tại địa điểm:
McLean High School
1633 Davidson Rd.
McLean, VA 22101

Tham dự miễn phí

Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Đông xin trân trọng kính mời các bác, các anh, chị tới tham dự đông đủ.  Trong hai ngày thuyết giảng này, chúng ta sẽ học hỏi và tìm hiểu thêm về hạnh Bồ Tát và thế nào là con đường Xuất tục (Thượng Cầu), Nhập Thế (Hạ Hóa), để có thể áp dụng và cải thiện cuộc sống cho trở nên nhẹ nhàng, an lạc hơn hầu tăng trưởng thiện duyên và hóa giải gút thắt với người chung quanh.

Chúng ta cải thiện cuộc sống để đem lại niềm vui tới tha nhân ngay trong giờ phút này, ngay trong hoàn cảnh hiện tại, không phải để cầu an lạc nơi cõi cực lạc sau khi qua đời.  Cuộc sống của chúng ta không hiển hiện qua những gì ta có được mà qua những gì ta cho ra.  Cuộc sống của chúng ta phải là một cuộc hành trình trở về với tâm thức Đại Bi, không gì hay hơn là chúng ta bắt đầu cuộc hành trình ngay giờ phút hiện tại. 

Nay Kính,

Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Đông Hoa Kỳ

 

image
Hình Ảnh


image
Sơ Đồ Trang


image
Liên Lạc


image